October 25, 2016

Domeniul penal

domeniu-penalMedierea este un proces prin care victimei infracţiunii şi infractorului li se oferă posibilitatea de a se împăca / înțelege prin intermediul unei terţe persoane numită mediator.

Participanţii la mediere sunt:

părţile – victima infracţiunii şi infractorul;

mediatorul;

– după caz, partea civilă, partea responsabilă civilmente, reprezentaţii acestora, avocatul.

 

Procedura de mediere se aplică în cauzele penale care privesc infracțiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală, acestea fiind:

 1. Lovirea sau alte violențe – art. 193
 2. Vătămarea corporală din culpă – art.196
 3. Violența în familie – art.199
 4. Amenințarea – art. 206
 5. Hărțuirea – art. 208
 6. Violul – art. 218
 7. Agresiunea sexuală – art. 219
 8. Hărțuirea sexuală – art. 223
 9. Violarea de domiciliu – art. 224
 10. Violarea sediului profesional – art. 225
 11. Violarea vieții private – art. 226
 12. Divulgarea secretului profesional – art. 227
 13. Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă – art. 231
 14. Abuzul de încredere – art. 238
 15. Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor – art. 239
 16. Bancrută simplă – art. 240
 17. Bancrută frauduloasă – art. 241
 18. Gestiunea frauduloasă – art. 242
 19. Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor – art. 243
 20. Înșelăciunea – art. 244
 21. Înșelăciune privind asigurările – art. 245
 22. Distrugerea – art. 253 al.1, al. 2
 23. Tulburarea de posesie – art. 256
 24. Asistența și reprezentarea neloială – art. 284
 25. Violarea secretului corespondenței – art. 302
 26. Abandonul de familie – art. 378
 27. Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorilor – art. 379
 28. Împiedicarea exercitării libertații religioase – art. 381

Avantajele pentru făptuitor sunt:

– sesizarea consecinţelor reale ale faptei ilicite comise;

– determinarea gradului de responsabilitate şi posibilitatea manifestării căinţei sincere, în legătură cu fapta comisă, când respectă condiţiile acordului de mediere;

-poate obţine încetarea procesului penal şi absolvirea de răspundere penală;

– caracterul absolut voluntar al medierii pentru infractor;

– viaţă decentă, pe care infractorul şi-o oferă şi protecţia societăţii;

– posibilitatea evitării încarcerării;

– termenul redus al procesului de mediere şi evitarea fazei judecătoreşti;

-fapta săvârşită nu apare în cazierul judiciar.

Posibilitatea încheierii rapide a unui acord, vine şi în ajutorul victimei unei infracţiuni, care poate dispune rapid de mijloacele materiale necesare remedierii fizice a pierderilor suferite.
Pentru partea vătămată avantajele ajungerii la o înțelegere prin mediere sunt:

– timp mult mai scurt pentru recuperarea eventualelor daune;

– confidenţialitatea şi protejarea imaginii;

părerea părţii vătămate este hotărâtoare, medierea oferindu-i posibilitatea să-şi manifeste umanismul şi nobleţea prin iertarea infractorului.

– evitarea stresului emoţional şi a riscului unui rezultat nefavorabil – Nu este obligatoriu ca victima să întâlnească făptuitorul în cadrul procedurii de mediere. Părţile pot fi reprezentate de împuterniciţi cu procură notarială, sau de avocaţi. Conform legii 192 din 2006, art. 53, alin. 2 (“În cursul medierii părţile pot fi reprezentate de alte persoane care pot face acte de dispoziţie, în condiţiile legii.”)

– suspendarea termenului de 3 luni pentru depunerea plângerii prealabile.

 

Este asigurată şi consfinţită prin lege confidenţialitatea procesului de mediere, înlăturând astfel orice posibilitate de răspândire a informaţiilor private – tot ce este spus sau împărtăşit în timpul procesului de mediere are caracter confidenţial.

INAPOI