October 19, 2016

Ce costuri sunt

costuri

PRIMA ȘEDINȚĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA MEDIERE și AVANTAJELE MEDIERII – GRATUITĂ

TAXĂ DESCHIDERE dosar de mediere (pregătire preliminară mediere) + TRANSMITEREA INVITAȚIEI la mediere în cazul în care se prezintă doar una din părți –  150 LEI (stipulate în precontract)

ELIBERAREA PROCESULUI-VERBAL DE INFORMARE – GRATUIT

ONORARIU ȘEDINȚĂ MEDIERE –  este stabilit în funcție de complexitatea conflictului supus medierii.

(onorariul poate fi plătit 50% – 50% de către părți sau în orice alt procent în funcție de înțelegerea acestora)

REDACTAREA ACORDULUI DE MEDIERE – GRATUIT – acordul de mediere se încheie la finalul ultimei ședințe de mediere sau în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data ultimei ședințe de mediere.

Notă:

1) biroul emite factură și chitanță, nu se percepe TVA;

2) onorariul se plătește în mod egal de către părți, dacă acestea nu convin altfel;

3) alte cheltuieli în folosul clientului vor fi aprobate de acesta, depuse ca anexa la contract și vor fi returnate biroului;

4) onorariul pentru prima ședință de mediere se plătește integral la semnarea contractului de mediere, apoi la începutul fiecărei ședințe.

INAPOI