October 19, 2016

CV

poza-profil-mg

MIHAELA GEORGESCU

 

DATE PERSONALE

Data și locul nașterii: 01 august 1970, Ploiești, jud. Prahova

Starea civilă: căsătorită

Copii: un copil

 

EXPERIENȚĂ

Aprilie 2015 – Prezent Birou de Mediator – Georgescu Mihaela – PFA

Mediator autorizat

Membru al Asociației Centrul de Mediere Constanța

Membru activ C.P.M.J. Constanța cu contribuții în proiectarea și dezvoltarea proiectelor derulate de acesta (ex. Proiectare program ”Pași mici cu efecte mari” – program de responsabilitate socială pentru conștientizarea și educarea comunităților locale privind dreptul la mediere și existența profesiei de mediator – 2015, proiectare ”Medierea unor conflicte de natură penală” – Material informativ – penitenciar Poarta Albă – Septembrie 2016)

Partener de practică al Universităţii „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative – din Decembrie 2016

Ianuarie 2014 – Prezent Quality Cert S.A. București – Organism de certificare sisteme de management și certificare produse

Auditor (colaborator) sisteme de management (în domeniul calității, mediului, OHSAS)

Octombrie 2007 – Iulie 2011 OMV Petrom SA – Departamentul Explorare și Producție – Departamentul Zone de Producție – Zona de Producție 6 Dobrogea

Referent în management:

 • Implementează, menține și dezvoltă sistemul de management integral HSEQ (Sănătate și Securitate Ocupațională, Mediu, Calitate) în Zona de Producție 6
 • Asigură ciclul Deming Plan-Do-Check-Act (PDCA) al procesului CSR (Responsabilitatea Socială a Companiei) în Zona de Producție 6
 • Este implicată în fundamentarea bugetului
 • Captează și orientează, planifică și coordonează implementarea de noi soluții/ fructifică oportunități de îmbunătățire în domeniile IT, managementul clădirilor/ locațiilor/ facilităților – pe plan intern (ex. CREM) sau cu furnizorii externi – activelor aflate în afara obiectului principal de activitate ”non-core” (pentru zona de producție și toate ariile de operaționale subordonate), CSR, securitate/ toate problemele legate de securitatea zonei de producție
 • Inițiază/ declanșează/ conduce implementarea inițiativelor de îmbunătățire în domeniul administrativ
 • Coordonează și acordă suport în interacțiunea cu managerii/ personalul altor divizii/ departamente (rol de interfață)
 • Coordonează comunicarea cu ariile de operare subordonate zonei de producție (rol de interfață)
 • Ținte indicatori performanță ”nici un conflict între organizație și orice comunitate și autoritate din zona de operare”; alte ținte pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite și analizate anual, de acord comun cu managementul zonei operaționale.

Noiembrie 2006 – Octombrie 2007 PETROM S.A. – Membru OMV Grup, Divizia Explorare Producție Petromar Constanța (explorarea și exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze offshore)

Inginer HSEQ:

 • Ca Inspector Protecția Muncii efectuează audituri, evaluări, stabilește măsuri de prevenire și de protecție pentru siguranța muncii și sănătății în muncă, în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare din România
 • Participă la implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management HSEQ la nivelul zonei operaționale Petromar prin:
  • Elaborează și revizuiește documentele aplicabile
  • Gestionează documentele sistemului în zona operațională
  • Efectuează audituri interne în domeniul sănătății și securității ocupaționale (OH&S) în conformitate cu OHSAS 18001:2004
 • Funcții adiționale:
  • As Coordonator CSR la nivelul zonei operaționale desfășoară activitățile de responsabilitate socială și participare publică ale Petrom SA, alocate zonei operaționale Petromar Constanța
  • Ca Secretar al Comitetului Director al zonei operaționale Petromar (din 2002) planifică și organizează ședințele Comitetului Director al Petromar, clasează și păstrează înregistrările rezoluțiilor analizelor, redactează și diseminează Deciziile Comitetului Director și monitorizează implementarea lor.

Mai 2002 – Mai 2005 PETROM S.A. – Sucursala Petromar Constanța (explorarea și exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze offshore)

Șef Birou Managementul Calității:

 • Asigură proiectarea, implemetarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calității (SMC) în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001/2001 și armonizarea lor cu celelalte sisteme de management implementate sau în curs de implementare (mediu, sănătate – securitate în muncă, siguranță, riscului, etc.)
 • Planifică, organizează și îmbunătățește activitatea biroului de la înființarea sa
 • Asigură relația/ interfața cu organismele de evaluare și certificare
 • Organizator și lector pentru instruirea în domeniul managementului calității a persoanelor responsabile QA/QM din cadrul organizației
 • Asigură lucrările de secretariat ale Comitetului Director. Asigură planificarea, organizarea desfășurării ședințelor Comitetului Director și menținerea înregistrărilor privind rezultatele analizelor, întocmește și difuzează hotărârile Comitetului Director al Petromar, urmărește și raportează stadiul de îndeplinire a acestora.

1997 – 2002 PETROM S.A. – Petromar Constanța (explorarea și exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze offshore)

Inginer producție Secția Terminal Midia

 • Coordonarea, supravegherea și ținerea sub control a proceselor tehnologice de separare, condiționare și livrare a țițeiului precum și a activităților specifice ale laboratorului de analize fizico-chimice
 • Coordonarea, supravegherea și ținerea sub control a proceselor tehnologice de dezbenzinare prin absorbție a gazelor, livrare a gazelor combustibile și gazolinei (fracției C3+)
 • Ținerea sub control a calității produselor rezultate (țiței, gaze, fracție C3+)
 • Monitorizarea și ținerea sub control a impactului proceselor gestionate asupra mediului
 • Asigurarea interfeței cu clienții în procesul de livrare a produselor
 • Elaborarea și controlul înregistrărilor specifice depozitării și livrării produselor

1996 – 1997 SAMET S.A. Constanța (contrucții – montaj utilaj tehnologic; confecții metalice)

Inginer

 • Organizarea lucrărilor de construcții – montaj; confecții metalice
 • Aprovizionarea cu materiale și gestionarea acestora
 • Elaborarea tuturor documentelor, procedurilor și instrucțiunilor de lucru referitoare la securitatea locului de muncă, mentenanța instrumentelor și utilajelor, aprovizionarea cu materiale

1994 – 1996 ORION CONSTRUȚII S.A. Ploiești (construcții civile și industriale)

Coordonator laborator betoane

 • Organizarea și echiparea laboratorului de încercări
 • Coordonarea și supravegherea activității laboratorului

 

STUDII

2015prezent Universitatea ”Ovidius” Constanța, România

Facultatea ”Drept și Științe Administrative” – Specializarea Drept (IFR)

1989 – 1994 Universitatea ”Petrol și Gaze” Ploiești, România

Absolventă a facultății ”Tehnologia prelucrării petrolului și petrochimie

 

CURSURI DE SPECIALITATE

2016, August, Predeal, Eveniment ”Mentor Mediare” ”Gândirea creativă în mediere” – Atelier

2016, August, Predeal, Eveniment ”Mentor Mediare” ”Mediatorul și spațiul de lucru” – Atelier

2016, August, Predeal, Eveniment ”Mentor Mediare” ”Exercițiu de comunicare în public” – Atelier

2016, August, Predeal, Eveniment ”Mentor Mediare” ”Atelier de dezvoltare personală pentru mediatori – inițiere în NLP” – curs formare continuă

2015, Octombrie, Constanța, ”Statutul profesiei de mediator” – Atelier

2015, Octombrie, Constanța, ”ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 – Schimbări aduse de noile ediții ale standardelor; Managementul riscului; Tranziția la ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015” – Seminar

2015, Octombrie, Constanța, ”Auditor de sisteme de management pentru sănătate și securitate ocupațională” – curs autorizat ANC – Cod COR 325711

2015, August, Predeal, Eveniment ”Mentor Mediare” ”Mediere facilitativă vs. Mediere evaluativă” – dezbatere

2015, August, Predeal, Eveniment ”Mentor Mediare” ”Taxe de timbru aplicabile în cazul acordurilor de mediere” – curs formare continuă

2014, Noiembrie, Constanța, program ”Formare în domeniul medierii pentru ocupația de mediator” – curs autorizat de Consiliul de Mediere România, cod COR – 243202

2014, Februarie, Constanța, ”Auditor de mediu” – curs autorizat ANC – Cod COR 325703

2014, Februarie, Constanța, ”Auditor în domeniul calității” – curs autorizat ANC – Cod COR 214130

2010, Decembrie, București, ”Managementul proiectelor” – Atelier

2008, Aprilie, Constanța, ”Extracția țițeiului în prezent

2008, Martie, București, ”Abilități de negociere

2007, Noiembrie, București, ”Prezentări de succes

2007, Iulie, Constanța, ”Identificarea pericolelor, evaluarea și managementul riscurilor

2007, Iulie, Constanța, ”Analiza siguranței sarcinilor/ posturilor (ASS/P)

2007, Mai – Iunie, Ploiești, ”Inspector Protecția Muncii” – nivel intermediar

2007, Mai, Ploiești, ”OHSAS 18001:2004 Curs de auditor intern

2007, Mai, Ploiești, ”Participare Publică și Responsabilitate Socială Corporatistă

2007, Aprilie, Ploiești, ”Managementul conflictelor

2007, Aprilie, Ploiești, ”Managementul Proiectelor

2007, Aprilie, Ploiești, ”Bazele Managementului

2007, Martie, Ploiești, ”Leadership

2007, Martie, Ploiești, ”Comunicare

2006, Decembrie, Ploiești, ”Investigarea accidentelor prin Metoda Arbore de identificare a cauzelor primare

2004, Iunie, Constanța, ”PDCA – ul Managementului Calității” – curs interactiv Petromar

2004, Iunie, Constanța, ”Managementul proceselor” – curs Petromar

2004, Februarie – Mai , Constanța, ”Marine Pollution and Control” – curs Balkan Environmental Association

2004, Ianuarie, Constanța, ”Managementul proiectelor” – curs

2003, Decembrie, Constanța, ”Prevenirea poluării mediului marin” – curs

2003, Martie – Aprilie, Brașov, ”Formare auditori interni pentru sisteme de management al calității” – curs

2002, Octombrie, Câmpina, ”Sisteme de management al calității în conformitate cu standardele din seria ISO” – program de perfecționare

2002, Iulie, Constanța, ”Formare auditori interni în domeniul calității” – curs

2002, Mai, Constanța, ”Calculația și controllungul costurilor” – curs de formare continuă

1995, Octombrie, București, ”Inițiere în folosirea calculatoarelor IBM – PC” – curs de perfecționare

1995, Februarie – Martie, Ploiești, ”Inițiere în teoria evidenței contabile – Noul sistem contabil al întreprinderilor din România” – curs intensiv

 

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă: Româna

Limbi străine cunoscute: Engleza nivel intermediar

 

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE SOCIALE

 • Persoană sociabilă, sinceră, altruistă, discretă, cu abilități de comunicare dezvoltate, spirit de echipă, seriozitate, responsabilitate, perseverență, adaptabilitate, loialitate
 • Stabilitate psiho-emoțională, fire disciplinată

 

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE ORGANIZATORICE

 • Dispune de abilități și capacități manageriale dezvoltate sau dobândite pe parcursul desfășurării diverselor activități având ca suport atât experiența acumulată în exercitarea funcțiilor deținute cât și autoeducarea, perfecționarea și formarea continuă; gândire strategică; spirit antreprenorial; capacitate de colaborare/cooperare; atitudine inovatoare; asigură succesul acțiunilor; spirit energic, dinamizator, mobilizator; abilități de conducător; abilități de lider

 

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE TEHNICE

 • Cunoștințe teoretice și practice privind operarea instalațiilor și controlul proceselor tehnologice de tratare primară a țițeiului, stocare și livreare țiței/ separarea și recuperarea gazelor asociate, dezbenzinare prin absorbție a gazelor naturale combustibile și gazolinei (fracției C3+); exploatarea conductelor tehnologice de transport produse petroliere, transportul produselor petroliere în recipiente sub presiune, prevenirea poluării și protecția mediului prin controlul reziduurilor rezultate din procesele tehnologice.
 • Cunoștințe despre construcția și funcționarea, întreținerea și exploatarea utilajelor dinamice și statice utilizate în procesele tehnologice enumerate mai sus; construcția, funcționarea și perfomanțele elementelor anexe acestor utilaje (armături, elemente de siguranță, dispozitive de protecție, elemente de măsură și control, etc.)
 • Operare calculatoare de proces (experiență practică dobândită în procesul de livrare fracție C3+ – secția terminal Midia Petromar, proces controlat de la distanță cu ajutorul unei aplicații special elaborată).
 • Utilizare și operare PC: sistem de operare Windows; aplicații Microsoft Office: tehnoredactare Word, calcul tabelar și grafice Excel; utilizare aplicații pe platforma LotusNotes/Domino – eDoc, secretariat; utilizare Internet.

 

PERMIS DE CONDUCERE

Categoria B, din 1999

 

ALTE PREOCUPĂRI

 • Interesată de: literatura PSI și SF, psihologie organizațională; radiestezie; infoenergetică; theta healing; reiki; Al Ferasa – pracitica sufita de citirea feței; Access consciousness; Noua medicină germanică; Cheile genelor, tot ce mi se pare nou și interesant de aflat.
 • Sport – ciclismul, drumețiile montane.

INAPOI