October 19, 2016

De ce mediere

mediere-vs-instanta

*Costuri mai mici

*Timp mai scurt de rezolvare

*Decizia aparține părților NU judecatorului

*Discreție

*Mai puțin stres

*Rezistența acordului in timp, posibilitatea menținerii bunelor relații

 

COSTURI MAI MICI LA MEDIERE

În cazul unui proces trebuie avute în vedere următoarele cheltuieli: taxele judiciare de timbru (Legea nr. 146/1997 actualizată în 2011), onorariile avocatului și expertului dacă este cazul, alte costuri.

Dacă părțile implicate în proces, ajung la un acord de mediere și încheie astfel procesul judiciar, conform articolului 63 din Legea 192/2006, aceștia pot cere instanței restituirea taxei de timbru, pentru procesele aflate deja pe rolul instanței de judecată (ținând cont de prevederile Ordonanței de Guvern nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar).

Știați că: În cazul partajului bunurilor comune ale soților taxa de timbru este de 3% din valoarea masei partajabile ? În cazul încheierii unui acord de mediere privind partajul bunurilor părțile vor plăti doar 1.5% din valoarea masei partajabile conform art. 11 din O.U.G nr. 80/2013 art. 5 (adica 3% ÷ 2= 1,5 % din valoarea masei partajabile)?

În cazul medierii se plătește doar onorariul ședințelor.

 

TIMP MAI SCURT

În momentul actual, în România, datorită numărului insuficient de judecători și grefieri și numărului mare de procese, toate instanțele sunt confruntate cu fenomenul lungirii cauzelor aflate pe rol, la care se dau termene din ce în ce mai lungi. Pe de altă parte, în momentul în care un proces durează mai mult de zece ani, sunt șanse mari ca acțiunea să-și piardă relevanța, cadrul legislativ să se schimbe de mai multe ori, influențând deciziile magistraților, iar în cazul în care este vorba despre o cauză penală, infracțiunea judecată să se prescrie.

În procesul de mediere sunt suficiente câteva întâlniri (uneori și una) pentru a rezolva divergențele.

 

DECIZIA APARȚINE PĂRȚILOR NU JUDECĂTORULUI

În momentul aducerii conflictului în fața judecătorului înseamnă renunțarea de bună-voie la controlul părților asupra procesului și a rezultatului, invariabil una din părți câștigă, iar cealaltă pierde. Drept urmare relația dintre cele două părți se depreciază, iar gradul de satisfacție este redus.

În mediere, ambele părți câștigă, iar rezolvarea conflictului se află tot în mâinile lor, mediatorul ajutând părțile să vadă soluția și să-și păstreze relația.

 

DISCREȚIE

Oricine poate asista la cauzele judecate, la depozițiile martorilor, la pledoariile avocaților, instanța de judecată fiind o sală deschisă.

Medierea este procesul modern prin care persoanele beneficiază de șansa de a-și rezolva conflictele în deplină confidențialitate, doar în fața mediatorului.

 

MAI PUȚIN STRES

În timpul unui proces pe lângă stresul resimțit de sobrietatea clădirii ca atare, se mai adaugă alte elemente menite să macine nervii precum amânări, întârzieri, tergiversări, pierdut vremea pe holuri, învoiri de la serviciu, calmante etc.

Medierea însă presupune participarea la sedințe de o oră  și jumătate sau două ore, stabilite de comun acord între părți și mediator. Dacă relațiile dintre părți sunt tensionate, mediatorul se poate întâlni și separat cu părțile scutindu-le pe acestea de alte neplăceri.

 

REZISTENȚA ACORDULUI ÎN TIMP

Nu sunteți mulțumit de decizia judecătorului, apelați la o cale de atac a acesteia.  Și totul se repetă, alți bani, alt stres, alt timp pierdut la nesfârșit.

În mediere nimeni nu impune nici o hotărâre sau decizie, finalitatea ședințelor de mediere este acordul de mediere la care ajung părțile singure, asistate și îndrumate de mediator. Părțile sunt 100% responsabile de felul în care își rezolvă conflictul și de condițiile acordului, ele trebuie să fie 100% mulțumite de rezultatul ședințelor de mediere.

INAPOI